Historie

První schůzka našeho oddílu se konala na Kmochově ostrově 26.dubna 1968, pod vedením Magneta a Ládi Kamarýta-Havrana, který se stal vedoucím oddílu. V té době nesl oddíl jméno HAVRANI. Po několika letech se změnil na MONCADA a 26.4.1990 se přejmenoval na MUSTANG. Od 1.1.1991 je náš oddíl u ČTU. Klub tvoří čtyři družiny: Bobři, Kamzíci, Lišáci a Medvědi. K oddílu patří neodmyslitelně tábory, které jsou od založení oddílu v ZELENÉM ÚDOLÍ a výpravy jedno čí více denní, tradičně sem patří sjezd Sázavy na lodích.

První schůzka

Dne 26. dubna se sešli na Kmochově ostrově chlapci, kteří měli chuť začít něco zajímavého co by naplnilo jejich klukovský svět. Protože těchto věcí bylo však víc najednou, rozhodli se, že založí tábornický oddíl, kde budou pod vedením svých vedoucích uskutečňovat to, co si představovali. Tím byl založen oddíl Havranů a nastaly starosti s klubovnou. Jako první variantou byl hudební pavilon na Kmochově který ovšem při největších snahách bývalých vedoucích získán nebyl. Prý že bude využit pro jiné účely. Dnes s odstupem doby vidíme, že celou tu dobu pouze chátral a v roce 1983 byl nakonec rozbourán. Jak ale najít alespoň nějakou klubovnu, kde by se členové oddílu mohli nerušně scházet? Nabídky se nehrnuly a vedoucí hledali jak jen to bylo možné. Oddílu byl po sléze nabídnut malý domek, který neměl okna, podlahy, střecha byla jako síto a vůbec vypadal spíše na zbourání. Kluci, členové oddílu, byli však i tímto domkem nadšeni a dali se do opravování. Kolik volného času museli asi věnovat své nové klubovně? V oddílovce jsou pozůstatky skály, která byla tehdy celý 1 metr. Bývalý člen Roman Weken bušil do ní skoro měsíc, až skála zmizela. Střecha byla opravena, zhotoveny okna do ulice, vyspraveny omítky a pomalu se začalo s výzdobou. Největší podíl na této výzdobě měl tehdejší vedoucí oddílu Láďa. Jeho nadání mu pomáhalo, ale i tak ho výzdoba stána mnoho volného času První schůzka se tenkrát sice konala bez něj, jelikož byl v nemocnici a pověřil vedením Luboše Racka-Magneta, ale následující léta byl do činností oddílu zapojen nepozorovatelně nejvíc. Cenné zkušenosti které tento vedoucí měl, si přinesl z bývalého oddílu, který vedl několik let po válce. Vždy říkával: „každý by měl dát oddílu nejméně to, co kdysi od něj dostal“. Toto své heslo Láďa bezezbytku splnil, když věnoval činnosti v oddíle celých 12 roků. Kolik nápadů zrealizoval tento člověk už nikdo nespočítá. Následující dva vlastně tři vedoucí oddílu se od něj učili a jak se naučili, můžete posoudit i vy.

zpět